Polskie Meble UK

 

Płatność online

 

Kolorystyka Drewna

 

Wzory Tkanin

 

Kontakt

 

Kontakt

Promocja !!!

 

Format Meble z Polski

jest już na:

 

 

Lucky - Move Paczki Przeprowadzki Przesyłki

jest już na :

 

Raty 0%

Rules hire purchase preferred and SAFE.


1. Purchase of furniture by installments without additional documents and Percentage.

2. Operator Furniture Sales in installments PayPal is a global leader in financial settlements.

3. The customer does not need to have a PayPal account, it does not have to assume that PURCHASE FURNITURE.

4. To buy in our online store the furniture in installments simply make your first deposit of 50% by clicking the banner directly  under the schedule PayPal – The safer, easier way to pay online.

5. Customer will receive repayment schedule - three-four subsequent installments.

6. Customer will receive furniture for the home after I deposit.

7. Monthly repayment schedule upon request subject to change Na- week.

8. For purchased furniture, you can also pay directly on our website.

9. Next repayment, ie. 50% of the remaining amount is distributed automatically by the operator PayPal equal -

3  monthly   repayments.

10. Payments can also be made by phone by calling the number. tel; 07858997309 or otherwise agreed with the seller.

11. Delivery time from 5 days to 25 days depending on the product purchased.

12. Installments INTRODUCED FROM 06.05.2016.

13. FORMAT HOME FURNITURE POLISH is a safe shopping - Home SECURED and coded SSL.

14. Purchase and Sale through PayPal is a guarantee of secure transactions.

 

 

Zasady Sprzedaży Ratalnej Korzystne i BEZPIECZNE!.


 1. Kupno mebli na Raty 0% bez  Dokumentów, Zaświadczeń o Zarobkach itp.itd.

 2. Operatorem Sprzedaży Mebli w systemie ratalnym jest PayPal światowy lider rozliczeń finansowych.

 3. Klient nie musi mieć konta w PayPal,  nie musi go zakładać by ZAKUPIĆ MEBLE.

 4. Aby zakupić w naszym sklepie internetowym meble na raty wystarczy  dokonać pierwszej wpłaty DEPOZYT 50% klikając baner bezpośrednio pod harmonogramem spłat ratalnych PayPal – The safer, easier way to pay online.

 5. Klient otrzyma harmonogram spłat - 3-ech następnych rat.

 6. Klient otrzyma meble do domu po dokonaniu I wpłaty.

 7. Miesięczny Harmonogram spłat na  życzenie klienta może ulec zmianie na-  tygodniowy.

 8. Za zakupione meble można również płacić bezpośrednio na naszej stronie.

 9. Następna spłata tj. 50% pozostałej kwoty  rozłożona jest automatycznie przez operatora PayPal na równe - 3 miesięczne spłaty.

 10. Płatności  można również dokonać telefonicznie dzwoniąc pod nr. tel; 07858997309 lub w innej formie uzgodnioną z sprzedawcą.

 11. Czas realizacji zamówienia od 5 dni do 25 dni w zależności od zakupionego produktu.

 12. RATY WPROWADZONO OD 06/05/2016.

 13. STRONA FORMAT MEBLE Z POLSKI to bezpieczne zakupy - Strona ZABEZPIECZONA i ZAKODOWANA  SSL.

 14. Kupno i Sprzedaż poprzez  PayPal to gwarancja bezpiecznych transakcji.

Nowe Zasady Sprzedaży

1) Przy składaniu zamówienia należy dokonać przedpłatę w wysokości podanej przy artykule w kolorze czerwonym w koszyku.

2) Po złożonym zamówieniu i dokonanej przedpłaty, sklep skontaktuje się z klientem celem omówienia szczegółów dotyczących dostawy mebli i dokonania końcowej zapłaty za powyższy towar.

3)  Płatność końcowa pomniejszona o kwotę zaliczki musi nastąpić przed dostawą mebli na wskazany adres.

4) Termin realizacji zamówienia od 5dni do 25dni roboczych.

5) Klient zostanie powiadomiony o terminie dostawy, tak aby mógł dokonać końcową płatność za zakupiony towar, chyba że towar został zakupiony w systemie ratalnym. W takim przypadku klient zobowiązany będzie do uiszczenia tylko tej części kwoty, jaka wynika z ustalonego harmonogramu spłaty rat.

6) Klient w dalszym ciągu może dokonać zakupu w systemie ratalnym jak do tej pory.

7) Jeśli zdecydujesz się na zakup w systemie ratalnym nie musisz dokonywać wymaganej przedpłaty. Obowiązuje harmonogram spłat.

8) Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia w ciągu 3 dni od daty zamówienia i  poproszenia o zwrot wpłaconej przedpłaty.

MOŻNA SKORZYSTAĆ Z INNYCH PONIŻSZYCH PROPOZYCJI:

 

Myślisz o zakupie mebli na raty WIĘCEJ niż 4 MIESIĄCE?

 

Kliknij na poniższe linki.


Porównaj Raty  i złóż wniosek o kredyt w ZAPROPONOWANYM BANKU:


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comparethemarket.com

 

uswitch.com

 

http://www.meblezpolski.com/